Voor organisaties

COMMUNICATIE

Verandercommunicatie
Bij verandering van bijvoorbeeld werkwijze, structuur, cultuur of verdienmodel gaat het om iets nieuws leren en ontwikkeling van nieuw gedrag.  Met verandercommunicatie zorgen we onder andere voor diagnose, strategie, interventies die verandering mogelijk maken. Verandercoaching zorgt voor de ontwikkeling van nieuw gedrag. Verandercommunicatie en verandercoaching integreren we met elkaar. Dat maakt het een effectieve methode voor management en medewerkers om samen soepel de gewenste verandering te realiseren binnen de gestelde tijd.

Leiderschapscommunicatie
Als u uw mensen in beweging wilt krijgen om te veranderen, is het belangrijk dat u ook zodanig communiceert, niet alleen in woorden, ook in houding en gedrag. In plaats van een kick-off waarbij iedereen in de vertrouwde vergaderzaal onderuitgezakt zit te luisteren naar uw verhaal stimuleert minder tot actie dan een kick-off waarin mensen al direct letterlijk in beweging komen. Ook al bent u al begonnen, een kick-off kan op ieder moment, in een andere vorm weliswaar. Het gaat om het effect. Kunt u daar hulp bij gebruiken? Laura helpt u graag.

COACHING

Verandercoaching
Verandercoaching omvat alle interventies omtrent menselijk gedrag dat nodig is voor de gewenste verandering. We coachen met focus op mensen, gericht op resultaat. We geloven in mensen, in wie ze ten diepste zijn, wat ze kunnen én hun potentieel. Als mensen zich vernieuwen, vernieuwt de organisatie zich.

Directiecoaching
Als directeur, DGA of manager heeft u bij verandering een lastige taak. U dient mensen voor te gaan in de verandering, aan te sluiten bij uw mensen anders loopt u te ver voor de troepen uit maar u bent óók onderdeel van de verandering. De reguliere directiecoaching is specifieke tijd en aandacht voor ú, voor thema’s in uw werk en persoonlijk. Slecht slapen, piekeren, barstende koppijn, oververmoeidheid maken u niet fitter en de sfeer thuis niet prettiger. Met directiecoaching ondervangt u dat en blijft uzelf meer ontspannen en fit. Directiecoaching is een cadeautje voor uzelf, u heeft iemand met wie u in vertrouwen alles kunt bespreken, iemand die met u meekijkt vanuit uw belang en nieuwe invalshoeken en oplossingen inbrengt. Laura en Ruud zijn alletwee directiecoach.

Organisatiecoaching
Organisatiecoaching is gericht op de organisatie als geheel van mensen die in onderlinge samenhang met elkaar functioneren om de gewenste verandering te realiseren binnen de gestelde tijd én het gewenste effect. De organisatiecoaching van SPIEGELLICHT bevat inclusieve interventies: iedereen is onderdeel. Immers, uw mensen maken uw organisatie zoals het is.

Teamcoaching
Een team is een groep mensen die een zelfde doel nastreven. Hoe zorg je dat een team team verandert, goed functioneert als team en de teamleden nieuw gedrag (gericht op resultaat) ontwikkelen passend bij hun (nieuwe) functie? Teamcoaching is daarvoor het instrument bij uitstek. Laura is ST!R-gecertificeerd teamcoach en leidt teams in een beperkt tijdsbestek (max 7 keer) naar het gewenste resultaat.

Individuele coaching
Soms is individuele coaching nodig, bijvoorbeeld voor mensen op kritische succesfuncties. Een individueel coachtraject beslaat maximaal 7 sessies waarin mensen het nieuwe gewenste gedrag onder de knie hebben.

ZELFSTURING

Zelfkennis
Gedrag vloeit voort uit gedachten- en gevoelspatronen, drijfveren en effecten uit het systeem van herkomst. Gevoelens gaat onder andere over waarden die voor u belangrijk zijn. Hoe beter u uw persoonlijke waarden kent, hoe beter de balans tussen hart-hoofd en hoe beter u uzelf kunt sturen. In een compact Zelfsturingstraject Gevoelskompas krijgt u als het ware uw persoonlijke handleiding om uzelf beter te sturen.

Big Five
De Big Five zijn de vijf persoonlijke eigenschappen die van invloed zijn op de mate van succes in een bepaalde functie en de mate waarin iemand bepaalde competenties (gedrag gericht op resultaat) kan ontwikkelen. Bijvoorbeeld: om succesvol te zijn in een innovatie-functie is een hoge score op Openheid voor nieuwe ideeën belangrijk. U ontdekt uw Big Five profiel aan de hand van een vragenlijst. De Big Five is een wetenschappelijk bewezen instrument.

OCEAN
De vijf persoonlijke eigenschappen zijn:
1.  Openheid: openheid voor nieuwe informatie, ervaringen.
2.  Consciëntieusheid: pro-activiteit om doelen te halen.
3.  Extraversie: voorkeur voor gezelschap of alleen zijn.
4.  Altruïsme: gerichtheid op anderen of op zichzelf
5.  Emotionele stabiliteit: omgang met gevoelens en spanning.

Deze vijf hoofdcategorieën zijn ieder onderverdeeld in zes subcategorieën.

Inhoud
De vier onderdelen van de zijn:
1.  Online vragenlijst
2.  Big Five Persoonlijkheidsprofiel
3.  Profiel-bespreking
4.  Coachsessie op later moment.

Hoe lang duurt het 
Vragenlijst invullen: 15 minuten.
Profiel-bespreking: 1 uur.
Coachsessie: 1,5 uur.

Wat kost het?
€ 425 inclusief alle vier onderdelen, ex btw.

Wat levert het op?
1.  Inzicht in de vijf persoonlijke eigenschappen.
2.  Verbetering persoonlijke effectiviteit,
3.  Toekomstgericht de juiste functiekeuze.
4.  Betere resultaten door beter functioneren.

©SPIEGELLICHT