Inspiratie-2

Over ons

SPIEGELLICHT is specialist op het snijvlak van communicatie-gedrag-organisatie. We helpen organisaties hun ambitie te realiseren, te veranderen of verbeteren. We zien de organisatie als netwerk van mensen die voor die uitdaging staan, met onderlinge verbinding,  gedrag, taken en verantwoordelijkheid. En het totale arsenaal aan menselijke talenten, kwaliteiten en eigenschappen waarvan sommige op een stoffige plank liggen om ingezet te worden.

Werkwijze
We heten met reden SPIEGELLICHT. We spiegelen en kalibreren mens en organisatie. We vullen dus niet in voor mensen maar kijken en luisteren naar ze. En sluiten daar met onze expertise op aan. Dat is als in de spiegel kijken waarin je van alles van jezelf ziet, denkt, voelt, hoort. En nieuwe lichtpunten ziet die een nieuw perspectief bieden. We werken op identiteitsniveau waarbij mensen regie en verantwoordelijk kunnen en willen nemen. Onderdelen van onze werkwijze zijn:

  • Gedrag: we coachen op competenties, dat is een effectieve plezierige manier waarmee mensen hun talenten verzilveren in nieuw succesvol gedrag. Dat geeft nieuw elan en plezier.
  • Transformationeel leren: dat is een vorm van ontwikkelend leren vanuit je identiteit zodat je jezelf blijft én vernieuwt.
  • Organisatie: vanuit de systeemvisie begeleiden we de veranderende organisatie naar nieuw netwerk van mensen met een nieuw perspectief voor de toekomst.

Zo helpen wij mensen in organisaties voortvarend en met plezier zichzelf te vernieuwen en samen hun ambitie of verandering te realiseren.

Team
Laura van Gorcum legde in 2011 de basis voor SPIEGELLICHT vanuit het idee dat als een mens vastloopt er toch ook ergens licht aan de horizon gloort. In eerdere jaren had ze als senior communicatieadviseur ervaren dat een organisatie sommige ambities alleen kan realiseren door samenspel tussen communicatieafdeling en gedrag van medewerkers. Maar als mens neem je jezelf met al je gedachten, gevoelens, talenten, kwaliteiten, pijnpunten en trauma’s mee, waar je ook gaat. En kan veranderen op het werk een flinke opgave zijn. Zo ontstond SPIEGELLICHT met de cirkel van mens en organisatie.

©SPIEGELLICHT