Tips

Resultaat Door Menselijke Maat

Tips
Hieronder staan onderwerpen die een rol spelen bij het realiseren van een ambitie en de ontwikkeling van mense.

Ambitie, opstapje
Als u een ambitie voor uw organisatie wilt realiseren, heeft u een mooie en flinke kluif. Die uw organisatie een grote stap vooruit brengt en naar een hoger niveau tilt. Daar heeft u uw mensen bij nodig. De meeste mensen willen best meedoen en veranderen voor verbetering en vooruitgang, is mijn ervaring. Maar ze moeten wel kunnen aanhaken. En daar gaat het vaak mis. Het opstapje om aan te haken ontbreekt.
Vergelijk het met een reusachtige snoeppot vol lekkers lonkend hoog bovenop de kast. U kunt er niet bij. En u kunt het niet alleen, de pot is te groot en te zwaar. Gaat u toch op uw tenen staan? Beukt u tegen de kast in de hoop dat de pot erafvalt. Sleurt u iemand mee om op z’n schouders te staan?

Big Five
Om de ambitie te realiseren moeten uw mensen zich ontwikkelen, dat ligt besloten in zo’n groot doel als een ambitie. De talenten, kwaliteiten en competenties van mensen op kritische succesfuncties zijn doorslaggevend. Als innovatie nodig is maar de betreffende functionaris scoort op de persoonlijke-eigenschappen-ladder laag op de factor Openheid voor nieuwe informatie en ervaringen is de kans op succes klein. Niemand blij. Openheid voor nieuwe informatie en ervaringen is één van de vijf persoonlijke eigenschappen van de Big Five, die hangen samen met ontwikkeling van competenties.

De Big Five zijn de vijf persoonlijke eigenschappen die doorslaggevend zijn voor succes in een bepaalde functie. Deze vijf eigenschappen zijn:
Emotionele stabiliteit
Introversie/extraversie
Openheid voor nieuwe informatie, ervaringen
Altruïsme
Consciëntieusheid.

Met het Big Five Persoonlijkheidsprofiel krijgt u inzicht in uw Big Five aan de hand van de vragenlijst die u online kunt invullen. De Big Five is gebaseerd op de wetenschappelijk en meest onderzochte persoonlijkheidstheorie. Meer over de Big Five leest u hier.

 

Communicatie
Communicatie is misschien wel de belangrijkste factor. Communicatie over informatie. Maar communicatie gaat ook over de onderlinge relatie tussen mensen. Psycholoog en wetenschapper Paul Watzlawick heeft 5 axioma’s van communicatie die een ander licht werpen op communicatie werpen.

Luisteren
Onderdeel van communicatie is goed luisteren. Er zijn vier niveaus van luisteren. U vindt ze hier

Roos van Leary
Gedrag van de ene persoon roept gedrag van de ander op. En vice versa. Gedrag en communicatie hangen samen. Alle gedrag is immers communicatie, want het geeft een boodschap, vaak onbedoeld. Zo’n 90% van het menselijk gedrag gebeurt onbewust. Meer over de Roos van Leary leest u hier.

Transformationeel leren
Gedrag leidt tot resultaat. Voor het realiseren van een ambitie is ook nieuw gedrag nodig. Dat is niet altijd een kwestie van vaardigheden leren. Je kunt iemand wel leren hoe je je eigen verantwoordelijkheid neemt, maar  als de persoon in kwestie wordt geremd door angst gebeurt het niet. Dan is transformationeel leren, dat is ontwikkelend leren. Meer daarover leest u hier.

Three Way Fit
Voor het realiseren van een ambitie is de aansluiting tussen de markt, interne organisatie en kwaliteiten van personeel relevant. Deze drie-eenheid heet de Three Way Fit. Als u even naar uw Three Way Fit kijkt, voorkomt u een misfit. Stel, uw ambitie is  autonome groei door een omzetstijging van 50% (zulke klanten heb ik),  maar het orderproces is zeer omslachtig terwijl uw medewerkers erg servicegericht zijn naar klanten. Wat gebeurt er dan…
Het schema van de Three Way Fit ziet u hier.

Copyright SPIEGELLICHT®