Roos van Leary

Roos van Leary

Mensen manifesteren zich in het omgaan met anderen. Hierin hangen communicatie en gedrag samen.
Het gedrag van de één roept gedrag van de ander op. Zo roept leidend gedrag van de één makkelijk volgend gedrag van de ander op. In hun communicatie en gedrag tonen mensen vaak onbewust hoe ze zichzelf, de ander en de relatie tot de ander zien. Communicatie en gedrag gaan dus ook over de onderlinge relatie.

De Roos van Leary is een gedragsmodel ontworpen door psycholoog Timothy Leary. Hij onderzocht de intrapsychische verschijnselen van de mens in relatie tot zijn omgeving en ontwikkelde dit model om het gedrag van mensen te verklaren en te voorspellen. Hij ontdekte acht gedragsvarianten.
Elk gedrag heeft kwaliteiten en valkuilen en heeft een productieve en contraproductieve gedragsvariant. Deze laatste variant ontstaat als iemand onder druk staat.

©SPIEGELLICHT