Programma

Programma

Guts & glory
Een ambitie is een pittige klus die u en uw medewerkers behoorlijk uitdaagt. U heeft de guts voor een ambitie, de glory ook. Daarin ondersteun ik u graag met strategische communicatie gericht op verandering, ontwikkeling en resultaat. Onderdeel is ontwikkeling van talenten en kwaliteiten, wat bij veel medewerkers zorgt voor meer werkplezier. Al mijn diensten zijn persoonlijk en op maat, immers geen bedrijf is gelijk, geen mens hetzelfde.

B A S I S

Heldere focus

Ambitiescan
Het succes van de ambitie begint bij u. Samen lopen u en ik uw ambitie door. Wat wilt u wanneer bereikt hebben, waarom, hoe? Zo lopen we in totaal 7 punten door die we uitwerken in een effectief sturingsmechanisme voor u.  Het is tevens de basis om medewerkers mee te krijgen.

Wat levert het u op?
Een effectief sturingsmechanisme voor en de basis om medewerkers mee te krijgen. De scan van uw ambitie bestelt u HIER.

A N A L Y S E

Aansluiting

Analyse
Analyse verheldert support en weerstand, knelpunten en mogelijkheden. De analyse vertaal ik een doeltreffende aanpak die aansluit op uw medewerkers. Zo kunt u met gerichte stappen verder.

Wat levert het u op?
Een doeltreffende aanpak. Bovendien bereidt mijn kwalitatieve aanpak medewerkers voor op de ambitie.

A D V I E S

Beslagen ten ijs

Advies
Mijn advies is een combinatie van uw ideeën en mijn expertise zodat het u past als een behaaglijke jas.

Sparren
Wil u even sparren? Dat kan ook.  

Miracle Conversation©
Zijn de ideeën in uw hoofd een beetje chaos? Dat overkomt menig manager. Samen zetten we ze om in concrete ideeën of heldere plannen, altijd resultaatgericht.

Wat levert het u op?
Met uw ideeën omgezet in concrete acties, op een manier die bij ú past, komt u goed beslagen ten ijs en boekt u resultaat.

C O M M U N I C A T I E

Better together

Strategische communicatie
Uw ambitie en de organisatie-situatie vertaal ik in een plan van aanpak met communicatiedoelstellingen en middelen. Waar het kan, kies ik voor een merkstrategie die door het synergetische effect zowel de waarden of kerncompetenties als het effect van alle communicatie versterkt.
Het plan kan ik overdragen, coördineren of zelf uitvoeren, van het opzetten van kanalen, middelen, content, realisatie, tekstschrijven, redactie, organiseren van dialoog-meetings en campagnes.

Natuurlijk is mensen verbinden met elkaar en de ambitie onderdeel, zodat resultaat snel volgt. Succes motiveert en smaakt naar meer. 

Wat levert het u op?
Een communicatieve organisatie met managers en medewerkers die gezamenlijk en individueel goed gesteld staan en samen succesvol de ambitie realiseren.

C O A C H I N G

Easy way up

Coaching: talent & competent
Coaching is het professioneel resultaatgericht begeleiden van leerprocessen en ontwikkeling van mensen in de werkcontext.

Talenten zijn de basis voor competenties (meetbaar resultaatgericht gedrag). Met het omzetten van talenten in competenties zijn mensen beter opgewassen tegen de nieuwe functie-eisen die de ambitie met zich meebrengt, houden ze plezier in hun werk en blijven duurzamer inzetbaar. Zo bemachtigt u met z’n allen slagkracht en haalt de beoogde resultaten.

1.  Organisatiecoaching
Begeleiding van de organisatie als geheel met bijbehorende interventies. 

2.  Managementcoaching
Begeleiding voor een andere leiderschapsstijl of communicatiestijl of om op koers te blijven totdat de ambitie feit is.    

3.  Teamcoaching
Begeleiding zodat het team functioneert zoals moet en gezamenlijk de beoogde resultaten haalt.

4.  Individuele coaching
Begeleiding van individuele medewerkers zodat ze voldoen aan de eisen die de ambitie aan hun functie stelt. Cruciaal voor medewerkers op kritische succesfuncties.

E I N D R E S U L T A A T

Wat levert het u op?

Toekomstbestendiger
De kpi’s (kritische prestatie-indicatoren) van uw ambitie helpen uw bedrijf financieel een grote stap vooruit.
De ontwikkeling van management en medewerkers tezamen brengt u met z’n allen naar een hoger niveau.
En met competenties van management en medewerkers als pijlers van de kerncompetenties van uw bedrijf, heeft u een groter arsenaal en is uw bedrijf toekomstbestendiger.

V R A G E N ?

Als u hieronder uw gegevens invult, neem ik contact met u op.

Bedrijfsnaam

Uw naam

Uw e-mailadres

Uw telefoonnummer

Copyright 2018  SPIEGELLICHT