Onze diensten

ONZE DIENSTEN

We werken op maat, dat zit in onze aard, we kunnen niet anders.
Onze diensten zijn flexibel. We kijken samen met u welke verandering u precies voor ogen heeft, wat dat behelst voor u en voor uw medewerkers, waar u behoefte aan heeft en hoe wij u daar het beste bij kunnen helpen. Voor de ene organisatie maken we het veranderplan en begeleiden de uitvoering, bij een andere komen we eens per week en bij weer een andere organisatie komen we eens per maand voor sparring met de directie.

We werken voor organisaties en vooral mét mensen. We werken voor business-to-business bedrijven in de maakindustrie, kleine overheidsorganisaties of onderdelen daarvan, en ziekenhuizen en zorgorganisaties.

1. Communicatieaanpak voor vernieuwing en verandering
Het succes van vernieuwing begint bij de insteek. Wie zijn er op welke wijze bij betrokken, wie moet wat wanneer op welke wijze veranderen, wat betekent dat voor medewerkers, hoe kijken medewerkers tegen de verandering aan, welke veranderstrategie past bij u en bij uw mensen, welk resultaat wilt u en welke impact heeft dat?
Dit zijn maar een paar van de belangrijke vragen  die we met u doorlopen om een plan voor verandercommunicatie te maken. Dit plan betreft niet alleen communicatie maar ook het nieuwe gedrag dat uw mensen moeten aanleren.y

2. Leiderschapscommunicatie
Hoe en wat u communiceert als leider/leidinggevende heeft invloed op het succes van de verandering. In veel organisaties wordt de verandering aangekondigd op intranet. Een live kick-off geeft een duidelijke aftrap en creëert verbinding tussen mensen. We zijn begonnen! Met elkaar!

3. Coaching van managers, leidinggevenden en medewerkers op kritische succesfuncties
We coachen op identiteitsniveau en competentiegericht zodat mensen hun positie en rol tijdens het veranderproces ten volle kunnen en willen nemen.

4. Sparringpartner voor directies die voor een vernieuwing staan
Vernieuwing van de organisatie begint bij u als directeur. U moet uw mensen voorgaan, leiden en tegelijkertijd ook aansluiten opdat u niet te ver voor de troepen uitloopt.

© SPIEGELLICHT