Onze diensten

ONZE DIENSTEN
Communicatie en gedrag gaat hand in hand. Dat leggen we even uit:
Alle gedrag is communicatie. Meer dan 70% van het menselijk gedrag vindt onbewust plaats. Maar gedrag van de ene persoon roept gedrag op bij de andere, een wisselwerking dus. En de communicatie tussen mensen heeft een inhoudelijk aspect en een betrekkingsaspect, de onderlinge relatie dus.
Daarom beslaan onze diensten communicatie & coaching op gedrag via de onderliggende lagen die gedrag aansturen. De onderliggende lagen is het niveau van identiteit, wie u ten diepste bent.

We bieden individuele coaching en relatiecoaching aan particuliere mensen. Organisaties bieden we communicatie en coaching. En alles op het gebied van Zelfsturing is voor ieder mens, ongeacht de context van leven of werk.

Voor particuliere mensen

Individuele coaching
In het leven zit het niet altijd mee. Soms kom je op een moment dat je ergens teveel last van hebt en daar nu wel eens vanaf wilt. En dat kan van alles zijn, geen onderwerp of situatie is zo lastig dat we er niet mee kunnen helpen. Dat doen we in 7 sessies die u begeleiden naar nieuw gedrag. Een privétraject van 7 sessies kost € 1.050, dat is inclusief btw.

Relatiecoaching 
Loopt de relatie met je partner niet zoals je wilt? Of gaat het om de relatie met je vader, moeder of kind?
Relatiecoaching helpt je knelpunten op te lossen en de relatie te verbeteren.

Voor organisaties

COMMUNICATIE

Verandercommunicatie
Bij verandering van bijvoorbeeld werkwijze, structuur, cultuur of verdienmodel gaat het om iets nieuws leren en ontwikkeling van nieuw gedrag.  Met verandercommunicatie zorgen we onder andere voor diagnose, strategie, interventies die verandering mogelijk maken. Verandercoaching zorgt voor de ontwikkeling van nieuw gedrag. Verandercommunicatie en verandercoaching integreren we met elkaar. Dat maakt het een effectieve methode voor management en medewerkers om samen soepel de gewenste verandering te realiseren binnen de gestelde tijd.

Leiderschapscommunicatie
Als u uw mensen in beweging wilt krijgen om te veranderen, is het belangrijk dat u ook zodanig communiceert, niet alleen in woorden, ook in houding en gedrag. In plaats van een kick-off waarbij iedereen in de vertrouwde vergaderzaal onderuitgezakt zit te luisteren naar uw verhaal stimuleert minder tot actie dan een kick-off waarin mensen al direct letterlijk in beweging komen. Ook al bent u al begonnen, een kick-off kan op ieder moment, in een andere vorm weliswaar. Het gaat om het effect. Kunt u daar hulp bij gebruiken? Laura helpt u graag.

COACHING

Verandercoaching
Verandercoaching omvat alle interventies omtrent menselijk gedrag dat nodig is voor de gewenste verandering. We coachen met focus op mensen, gericht op resultaat. We geloven in mensen, in wie ze ten diepste zijn, wat ze kunnen én hun potentieel. Als mensen zich vernieuwen, vernieuwt de organisatie zich.

Directiecoaching
Als directeur, DGA of manager heeft u bij verandering een lastige taak. U dient mensen voor te gaan in de verandering, aan te sluiten bij uw mensen anders loopt u te ver voor de troepen uit maar u bent óók onderdeel van de verandering. De reguliere directiecoaching is specifieke tijd en aandacht voor ú, voor thema’s in uw werk en persoonlijk. Slecht slapen, piekeren, barstende koppijn, oververmoeidheid maken u niet fitter en de sfeer thuis niet prettiger. Met directiecoaching ondervangt u dat en blijft uzelf meer ontspannen en fit. Directiecoaching is een cadeautje voor uzelf, u heeft iemand met wie u in vertrouwen alles kunt bespreken, iemand die met u meekijkt vanuit uw belang en nieuwe invalshoeken en oplossingen inbrengt. Laura en Ruud zijn alletwee directiecoach.

Organisatiecoaching
Organisatiecoaching is gericht op de organisatie als geheel van mensen die in onderlinge samenhang met elkaar functioneren om de gewenste verandering te realiseren binnen de gestelde tijd én het gewenste effect. De organisatiecoaching van SPIEGELLICHT bevat inclusieve interventies: iedereen is onderdeel. Immers, uw mensen maken uw organisatie zoals het is.

Teamcoaching
Een team is een groep mensen die een zelfde doel nastreven. Hoe zorg je dat een team team verandert, goed functioneert als team en de teamleden nieuw gedrag (gericht op resultaat) ontwikkelen passend bij hun (nieuwe) functie? Teamcoaching is daarvoor het instrument bij uitstek. Laura is ST!R-gecertificeerd teamcoach en leidt teams in een beperkt tijdsbestek (max 7 keer) naar het gewenste resultaat.

Individuele coaching
Soms is individuele coaching nodig, bijvoorbeeld voor mensen op kritische succesfuncties. In een individueel coachtraject van maximaal 7 sessies heb je het nieuwe gewenste gedrag onder de knie.

Big Five
De Big Five zijn de vijf persoonlijke eigenschappen die van invloed zijn op de mate van succes in een bepaalde functie en de mate waarin je bepaalde competenties (gedrag gericht op resultaat) kunt ontwikkelen. Bijvoorbeeld: om succesvol te zijn in een innovatie-functie is een hoge score op Openheid voor nieuwe ideeën belangrijk. Als je als leidinggevende wat te dominant bent en daarmee het eigen initiatief van medewerkers de kop indrukt, kan ontwikkeling van iets meer hartelijkheid of altruïsme het verschil maken. En vaak verandert er al iets als je je bewust wordt van wat je doet. Inzicht in je Big Five krijg je via het Big Five profiel en de vragenlijst. De Big Five is een wetenschappelijk bewezen instrument.

De vijf persoonlijke eigenschappen zijn:
1.  Openheid: openheid voor nieuwe informatie, ervaringen.
2.  Consciëntieusheid: pro-activiteit om doelen te halen.
3.  Extraversie: voorkeur voor gezelschap of alleen zijn.
4.  Altruïsme: gerichtheid op anderen of op zichzelf
5.  Emotionele stabiliteit: omgang met gevoelens en spanning.

OCEAN, dus. Deze vijf hoofdcategorieën zijn onderverdeeld in zes subcategorieën.

ZELFSTURING
Om jezelf beter te kunnen sturen, is het van belang jezelf te goed kennen. Dan kun je goed voor jezelf zorgen, dat is iets anders dan egoïsme. Zelfzorg betekent dat je goed voor jezelf zorgt, mentaal, emotioneel en fysiek zodat je gezond en met geluk in het leven kunt staan en opgewassen bent tegen dat wat het leven en werk van je vraagt.
Bij zelfsturing maak je feitelijk je persoonlijke handleiding, de handleiding voor hoe het bij jou werkt. Welke waarden zijn voor jou belangrijk? Wat zijn je diepste drijfveren en de zin van je bestaan? Welke gedachten- en gevoelspatronen leiden tot welk gedrag? Welke patronen en do’s en don’ts uit je systeem van herkomst draag je met je mee?

Gevoelskompas
Gedrag vloeit voort uit gedachten- en gevoelspatronen, drijfveren en effecten uit het systeem van herkomst. Gevoelens gaat onder andere over waarden die voor u belangrijk zijn. Hoe beter je jouw persoonlijke waarden kent, hoe beter de balans tussen hart-hoofd en hoe beter je weet wat intrinsiek goed is voor jezelf, Interesse? Maak een afspraak.

Holding
Hoe biedt je jezelf houvast als je het moeilijk hebt?
In 7 sessies leer je hoe je jezelf houvast geeft.
Interesse? Maak een afspraak.

© SPIEGELLICHT