Luisteren

Luisteren
Luisteren is onderdeel om medewerkers mee te krijgen. Dit soort luisteren houdt in echt afstemmen op de ander en is een kunst.

Er zijn vier niveaus van luisteren:

Niveau 1, Downloadring
Deze vorm van luisteren is horen wat u al kent en de rest negeren, horen wat past binnen uw eigen referentiekader ter bevestiging van uw eigen wereldbeeld.

Niveau 2, Feitelijk luisteren met open geest
U hoort wat anderen zeggen, stelt daar vragen over, toont nieuwsgierigheid en observeert data (object- of feitgericht). Door uw oordeel uit te stellen en uw geest te openen, richt u zich op dat wat verschilt van wat u al weet. U toetst uw bestaande kennis aan de nieuwe informatie en kijkt of u van daaruit uw beeld moet bijstellen.

Niveau 3, Empathisch luisteren met open hart
Op dit niveau hoort u de ander met zijn of haar gevoelens en tegelijkertijd hoort u de gevoelens van uzelf. U luistert met uw hart.  Door inlevingsvermogen probeert u zich in de ander te verplaatsen.

Niveau 4, Generatief luisteren met open wil
Op dit niveau gaat het om wakker aanwezig zijn in het nu en openstaan voor alles wat zich aandient, zoals uw hoofd tijdens het sporten leeg is en er ruimte ontstaat voor iets nieuws. Op dit niveau ontstaat contact met uw diepste bron, de innerlijke wijsheid waar u via uw ratio niet komt. Hiervoor is stilte nodig, en durf om controle en zekerheid los te laten, op een andere manier te luisteren en te vertrouwen op wat komt. Hier ontvouwen zich de ongekende mogelijkheden.

©SPIEGELLICHT